banner diensten realestate huisvestigingsstrategie

icn realEstateConsultingSTRATEGISCH ADVIES

Vastgoedstrategie 

 

Wanneer men beschikt over een uitgebreide vastgoedportefeuille, stelt men zich af en toe de vraag of deze nog aansluit bij de noden van de organisatie. Door de jaren heen zijn er in deze portefeuille vaak onevenwichten onstaan t.a.v. de bedrijfsnoden. Een doorlichting en rationalisatieoefening dringt zich vervolgens op. 

In de praktijk worden vraag en aanbod terug beter op elkaar afgestemd. De visie van het management bepaalt de uitgangspunten van de te volgen strategie. Daarna worden de vastgoednoden van uw bedrijf in kaart gebracht en gechallenged. De bestaande gebouwen worden vanuit ruimtelijk, technisch, financieel en contractuel oogpunt doorgelicht. Een kloofanalyse tussen de huidige en de gewenste situatie geeft de afwijkingen weer. Daarna worden diverse scenario's opgelijst en in detail uitgewerkt. Deze scenario's worden onderling vergeleken en getoetst aan de kwalitatieve en kwantitatieve parameters die vanuit de visie van het management naar voor werden geschoven. Het beste scneario wordt weerhouden en een implementatieplan met een timing en de financiële en ruimtelijke gevolgen wordt uitgeschreven. 

 

UW VOORDEEL:

  • Een externe partner die in alle objectiviteit in kaart brengt waar uw huisvesting niet meer optimaal aansluit bij uw bedrijfsnoden
  • Een aanpak die volgens een stapsgewijze methodiek verloopt en die zijn toegevoegde waarde al veel bewezen heeft
  • Alle opties worden naast elkaar gezet en vergeleken zodat u in alle eer en geweten onderbouwde keuzes kan maken teneinde uw vastogoedportefeuille beter te doen aansluiten op uw noden
  • Een concreet actieplan waarbij de timing en alle financiële en ruimtelijke consequenties beschreven worden.