banner diensten space spaceplanning

icn realEstateConsultingSTRATEGISCH ADVIES

Ruimteoptimalisatie & space planning

 

Hebt u ook het gevoel dat uw gebouw 'te klein' is geworden ? Misschien zijn er mogelijkheden op het optimaler te gebruiken waardoor u niet hoeft te verhuizen.... Bij soortgelijke ruimteoptimalisatie projecten 'creërden wij ruimte' ten belope van 15-20% !

We werken in detail de inplantingen uit tot op het niveau van de individuele werkplek. De gegevens uit de analyse van de noden worden toegepast, het vastgelegde kantoorconcept wordt concreet vertaald om tot een macro & micro inplanting te komen.

De macro space planning omvat het toewijzen van de ruimte aan de afdelingen en heeft een zogenaamde macro stacking tot gevolg. Deze is de vertaling van de nabijheidsmatrix en het bubblediagram waarbij de noodzaak aan onderling contact tussen de afdelingen wordt weergegeven.

De micro space planning is de verdere uitwerking op niveau van de werkplek. Hierbij worden alle facetten van de werkomgeving in overweging genomen en behandeld (individuele, gezamenlijke, primaire en secundaire ruimtebehoeften, …).

Een goed ruimtegebruik of 'space planning' is belangrijk instrument voor kostenefficient ruimte- en facilitair beheer. Immers, voor elke m² die men niet gebruikt bespaart men de huurkost maar ook een aantal facilitaire kosten zoals schoonmaak, verlichting, inrichting, ....

Een belangrijk aandachtspunt dient men bij space planning in acht te nemen: men gebruikt de netto m² maar men betaalt de bruto m². Alles begint dus bij de gebouwkeuze, maar ook de wijze hoe men de aanwezige ruimte inricht.