banner diensten space verhuisbeheer

icn facilityConsultingPROJECT MANAGEMENT

Verhuisvoorbereiding en verhuiscoördinatie

 

Wij plannen in detail de interne en externe verhuisprojecten. Een uitvoeringsschema wordt opgemaakt om alles binnen de vooropgestelde termijn te realiseren met oog voor uw business continuïteit.

Onze move managers coördineren de verhuis zowel qua communicatie als qua uitvoering. De nodige communicatietools waaronder ‘move guides’  werden ontwikkeld door onze specialisten teneinde de eindgebruikers te informeren over hun verhuisproject.

Alles begint bij een goede voorbereiding en een verhuisscenario. Een complete inventaris geeft een overzicht van de te verhuizen personen en hun meubiliar en documenten. Vervolgens worden vanuit de toekomstige space plannen de verhuislijsten opgemaakt. Belangrijke drivers zijn hierbij o.a. de mogelijke opleveringsfases van de toekomstige locatie of noodzakelijk vertrekdata voor de huidige site(s).

Onze verhuisspecialisten hebben ervaring met meerdere verhuisprojecten, dit tot zelfs 7000 personen.

Enkele tips:

  • begin op tijd met de voorbereiding
  • vertrek van een complete inventaris (personen-meubels-docs)
  • ICT is een cruciale partner in een verhuisproject
  • werk alles uit in een breakdown planning om geen detail over het hoofd te zien
  • voer een 'freeze' periode in, anders blijft men veranderen
  • voorzie onvoorziene aspecten (vb. permanentie lifttechnieker)
  • informeer het personeel m.b.t. wat van hen wordt verwacht