banner diensten space projectmanagement

icn facilityConsultingPROJECT MANAGEMENT

Selectie leveranciers & werfopvolging

 

Onze consultants kunnen u ook bijstaan bij de praktische realisatie van het project. We kunnen alle noodzakelijke loten voor u beheren, vanaf de opmaak van het lastenboek en de offerteaanvragen tot en met de uitvoering op de werf en de oplevering. Uiteraard gebeurt dit steeds in nauw overleg met de opdrachtgever en binnen een duidelijk gedefinieerde projectstructuur.

Onze project managers kunnen terugbuigen op een uitgebreide ervaring in het opmaken van bestekken, selectie van leveranciers, opmaken opmetingstaten en uitvoeringsplannen en dit zowel voor de architectuur als voor de speciale technieken. Met een gestructureerde werfcoördinatie, opvolging en een duidelijke rapportering houden onze project managers uw projectbudget, de planning en de kwaliteit onder controle.

Wij benadrukken hierbij ook onze onafhankelijkheid. Bekomen kortingen komen volledig tengelde van onze opdrachtgevers waaraan de leveranciers trouwens rechtstreeks factureren. Alles gebeurt op een zéér transparante wijze en wij aanvaarden ook geen commissies van leveranciers.