banner diensten space kantoorconcepten

icn realEstateConsultingSTRATEGISCH ADVIES 

Uitwerking kantoorconcept

 

Kantoorinnovatie is geen doel op zich. Het is een maximaal afstemmen van vraag en aanbod. Elke onderneming is uniek en in samenspraak met u ontwikkelen we het optimale werkplekconcept dat beantwoordt aan de bedrijfscultuur, waarden, strategie en toekomstige behoeften.

Wij geven u alvast mee dat wij géén believer zijn van één bepaald concept maar dat een werkplekconcept steeds moet afgestemd worden op de organisatie. Zo werkten wij reeds heel innovatieve maar ook minder progressieve werkplekconcepten uit.

We verzamelen informatie over uw bedrijfscultuur en uw mensen, uw werkmethodes en ruimtebehoeften door middel van interviews om te komen tot uw ideale toekomstige werkomgeving. Het opstellen van dit plan van eisen is de basis voor het nieuwe concept dat afgestemd dient te zijn op het werk dat moet uitgevoerd worden. Hiervoor maken we o.a. functie- en activiteitsprofielen op, nabijheidsmatrixen en een bubblediagram welke de interacties weergeeft.

Met nieuwe concepten voor uw werkomgeving willen we een win-win situatie creëren, zowel voor de organisatie als de gebruiker/werknemer. Het doel is steeds het welbehagen, en zo de performantie te bevorderen binnen een optimaal ruimtegebruik. Samen met onze klant definiëren we de nieuwe ‘spel- of huisregels’ van het kantoorconcept.

 

UW VOORDELEN ?

  • een objectieve analyse van uw huidig ruimtegebruik
  • een vertaling van de werkprocessen en activiteiten naar werkplekmodules
  • een future proof concept, voldoende flexibel aanpasbaar om te beantwoorden aan een veranderende organisatie 
  • een sterke focus op het functionele