icn spaceProjectManagementTRANSACTIONELE BEGELEIDING

Huurnegotiatie & opmaak huurcontract 

 

Wij bieden alle competenties om uw vastgoedtransacties snel en kostenefficiënt te realiseren. Naast onze marktkennis & ons negotiatietalent stellen wij u al onze juridische know-how ter beschikking om de overeenkomsten te vertalen in sluitende en correcte contracten (in overleg met uw juridische dienst).

Onze vastgoedadviseurs kunnen heel wat relevante ervaring voorleggen m.b.t. het hernegotiëren van uw bestaande huurcontracten. Gezien de economische context en de toegenomen leegstand op de vastgoedmarkt is het momenteel een zogenaamde 'huurdersmarkt'. M.a.w. uw staat als huurder momenteel sterk om uw huidig contract open te breken en betere condities af te spreken met uw eigenaar(s). Dit zowel in een kantooromgeving als in een retailomgeving. Een huurprijs (her)onderhandelen is meer dan een lagere huurprijs voorstellen en zien hoe de eigenaar reageert. Vanuit onze consulting approach onderbouwen wij een lagere huurprijs op basis van o.a. volgende parameters:

  • ruimtelijk: bruto/netto m², daglichtzones, circulatiezones, bereikbaarheid, parkingfaciliteiten, gevelbreedte & diepte (retailpand)...
  • technisch: technieken, energiekosten,...
  • financieel: huurprijsniveau t.a.v. vergelijkingspunten, leegstand, evolutie marktprijzen, facilitaire exploitatiekosten, ...
  • juridisch/contractueel: vb. flexibel inhuren en opzegmogelijkheid voor bepaalde verdiepingen enerzijds, vastinhuren voor lagere periode voor andere verdiepingen anderzijds

Wij werken hierbij volledig op het 'no cure no pay' principe, geen huurbesparing is geen kost t.a.v. Cresa !

 

UW VOORDELEN ?

  • Als 100% onafhankelijk adviesbureau kunnen wij optimaal uw belangen behartigen. Cresa werkt nooit voor eigenaars/investeerders/promotoren
  • Een duidelijke methodologie en aanpak waarbij wij de (her)negotiatie onderbouwen vanuit ruimtelijke, technische,financiële en juridisch/contractuele invalshoek  
  • Hierdoor behalen wij een zéér hoge succesrate én hoge recurrente kortingen, ongeacht een opzegmogelijkheid.
  • No cure no pay - indien geen resultaat, betaalt u geen success fee 
  • Onze vergoeding is afhankelijk van de gerealiseerde besparing en staat niet in relatie tot de huurkost (huurprijs x m²), bijgevolg optimaliseren wij 100% in uw voordeel !
  • Zéér uitgebreide benchmarkgegevens, vb. in de retailmarkt beschikken wij over een nationale database van >5.000 referentiehuurprijzen van uiterlijk 9 maanden oud