banner diensten realestate stayorleave

icn realEstateConsultingSTRATEGISCH ADVIES

‘Stay or leave’ business case

 

Bedrijven die zich bevinden in de nabijheid van een breakoption in hun huurcontract of wiens huurcontract na 9 jaar afloopt, vragen zich af of ze dienen te blijven (= stay) in het huidige gebouw. Misschien zijn er wel betere, goedkopere oplossingen te vinden (= leave) op de markt die beter aansluiten bij de intussen veranderde (ruimte)noden. 

In dit type studie maken wij een business case op die alle noodzakelijke elementen integreert en de 2 hoofdscenario’s, nl. blijven of uitkijken naar een alternatieve site, uitwerkt en vergelijkt. Veelal wordt in deze business case fase gebruik gemaakt van benchmarks van actuele vastgoedaanbiedingen vooraleer al op zoek te gaan naar concrete gebouwen. In een volgende fase wordt na een marktconsultatie de case verder aangevuld met concrete alternatieven. 

Zelfs al heeft u de intentie om te blijven waar u zit dan kan een stay or leave business case u heel wat euros doen besparen. Immers door de grondige vergelijking worden de juiste argumenten verzameld om uw huidige huurvoorwaarden te verbeteren. De analyse levert kant en klare onderhandelingsargumenten op voor een goed onderbouwd gesprek met uw huidige eigenaar.

We vertrekken vanuit de visie en de TO-BE noden (programma van eisen) van de organisatie. Samen met u bepalen we de evaluatiecriteriea (en gewichten) aan dewelke een toekomstige huisvesting dient te voldoen. Deze criteria zijn onder te brengen in de hoofdcategorieën 'ruimtelijk, technisch, financieel en juridisch/contractueel. Het huidig ruimtegebruik en de gebouwen worden kritisch onder de loep genomen en desgevallend wordt een nieuw (virtueel) kantoorconcept uitgewerkt om de totale behoeften aan netto en bruto m² te definiëren. De scenario's 'stay' of 'leave' worden beiden uitgewerkt en vergeleken op basis van voorgaande kwalitatieve en kwantitatieve cirteria.  

 

UW VOORDEEL:

  • vertrekkende van de visie van de directie en de operationele noden wordt een 'future proof' behoeftenprogramma opgemaakt
  • een business case die alle relevante invalhoeken (ruimtelijk, technisch, financieel, juridisch, operationeel) integreert om tot een gedragen gefundeerde beslissing te komen
  • objectiveert alle opties en geeft aanleiding tot een concreet actieplan op het gebied van uw huisvesting en/of huidig huurcontract
  • uitgevoerd door een partij die enkel voor huurders werkt en bijgevolg met open vizier 'alle' mogelijkheden bekijkt !