banner diensten realestate selectievangebouwen

icn spaceProjectManagementTRANSACTIONELE BEGELEIDING

Marktbevraging & selectie van gebouwen

 

Als blijkt dat het ‘leave scenario’ meer mogelijkheden biedt dat het ‘stay scenario’ kunnen wij u begeleiden bij de zoektocht naar de beste oplossing op maat van uw behoeften.

Concreet wordt een zoekperimeter bepaald vanuit de strategische visie van het management én de bereikbaarheid voor het personeel en klanten.

Een objectieve marktconsultatie vanuit de behoeften van de organisatie leidt in eerste fase tot een longlist van gebouwen of vastgoedobjecten (terreinen).  De weerhouden alternatieven wordt gedetailleerd doorgelicht op basis van de ruimtelijke, technische, financiële, contractuele en operationele evaluatiecriteria en gewichten om uiteindelijk tot een voorkeurpand te komen.

 

UW VOORDELEN ?

  • Onze uitstekende marktkennis vormt in combinatie met onze technische skills de beste garantie voor een succesvolle inplanting of herlocatie van uw bedrijf of organisatie.
  • Onze onafhankelijke positie in de markt is essentieel voor een vraaggestuurde gebouwselectie!