banner diensten realestate planeconomischhaalbaar

icn realEstateConsultingSTRATEGISCH ADVIES

Planeconomische haalbaarheidsstudie en valorisatie overtollig vastgoed

 

Wanneer een lokale of andere overheid een stuk patrimonium wenst te herbestemmen of te herontwikkelen in samenwerking met een private partij stelt zich vooraf de vraag of het gewenste eindproduct wel beantwoordt aan een reële marktvraag, of er niet te veel stedenbouwkundige of andere randvoorwaarden worden opgelegd en welke aanpassingen eventueel wenselijk zijn om van het project een succes te maken.

Wij analyseren eerst de vraag- en aanbodzijde van de lokale vastgoedmarkt en kwantificeren het voorgenomen ontwikkelingsproject. Daarna volgt een valorisatie en een risicoanalyse op diverse domeinen (financieel, economisch risico, timing, flexibiliteit, impactrisico...). Gevoeligheidsanalyses en scenariovergelijking laten u toe het meest optimale project te definiëren.

Verder kunnen wij u nog bijstaan in het selectieproces van de private partij en bij de negotiatie van een samenwerkings- of PPS of DBF(M)-overeenkomst.

UW VOORDELEN ?

  • een onafhankelijk adviesbureau dat optimaal uw belangen behartigt
  • tegenover private partners waarvan projectonwikkeling de core-business is
  • het zoeken naar een goed evenwicht tussen valorisatie/opbrengst en een lokale/stedelijke/provinciale impuls naar wonen/winkelen/voorzieningen