banner diensten realestate accommodatiebeleidsplan

icn realEstateConsultingSTRATEGISCH ADVIES

Accommodatiebeleidsplan voor overheden en lokale besturen

 

Het accommodatiebeleid geeft een beeld van het gewenste voorzieningenniveau binnen een overheidsdienst. Het geeft aan welke voorzieningen en in welke accommodaties, op welke locaties, in welke omvang en in welke vorm de (lokale) overheid nodig heeft om de beleidsdoelstellingen (aangaande sport, onderwijs, cultuur, welzijn en zorg) te realiseren. Daarbij wordt meestal uitgegaan van een periode van 20 jaar.

In eerste instantie wordt het huidige aanbod binnen de gemeente/stad/provincie en de bezetting daarvan in kaart gebracht. Vervolgens wordt dit afgezet tegenover de beleidsplannen en de toekomstige noden aangaande beleidsgerelateerde infrastructuur. Deze kloofanalyse leidt tot concrete actiepunten een accommodatiebeleidsplan.

De toegevoegde waarde van Cresa zit hem in een externe onafhankelijke kijk op de zaak waarbij beleidsdomein overschrijdend naar vastgoed en synergie wordt gekeken vanuit een ruimtelijk/technische/financiële en juridische invalshoek.

 

UW VOORDELEN ?

  • Een externe onafhankelijke kijk op uw vraag en aanbod naar beleidsgerelateerde gebouwen en infrastructuur.
  • Geen loutere theoretische benadering maar met inbegrip van klankbordgroepen van representatieve gebruikers en sleutelfiguren 
  • Een totale aanpak van analyse van de vraag, in kaart brengen van actueel aanbod (staat en gebruik), strategisch plan t.e.m. concreet meerjaren actie- en accommodatiebeleidsplan